EBI PARTY in Holland

THE 2001 EBI PARTY
(english version below !)

Onze organisatie werd opnieuw gezegend met mooi, zonnig weer. De EBI Party startte zoals altijd te laat. Deze keer was er zelfs een goede reden voor. De blokkade van de rijksweg naar Amersfoort zorgde voor kilometers lange files. Als een gevolg daarvan arriveerden we een uur te laat....en de meeste fans na ons ook

Ik ben blij te horen dat verschillende toch nog in de gelegenheid waren om een kort bezoek aan het dorp Spakenburg te brengen.

Sing-a-long 

Jawel, we hebben een zeer getalenteerde fanclub...................
(c) Martin Alberts

We begonnen om 16:30 en openden zoals gebruikelijk met een korte inleiding. Met een 'leider' zoals ik moet je wel te laat beginnen.....maakt het uit, toch?  Geeft de aanwezigen de kans om elkaar te leren kennen. Tsja, we hebben er altijd een reden voor..... of we verzinnen er een. Voor de entreeprijs die we heffen serveren we een goede kop koffie, een broodje en een kom soep. Het duurde niet lang voor de gebruikelijke gezellige sfeer er was.

Martial

Uw gastheer: de heer M.F. Bekkers
(
c) Martin Alberts

 

Heel naar om te horen van Peter Meijboom's ziekmelding. Peter en zijn vrienden hadden een optreden met verrassende Everly arrangementen voorbereid. Wij wensen Peter beterschap. De uitnodiging voor de volgende Party ligt blindelings klaar voor hem en zijn vrienden. Het duo 'HARMONY TRAIL' maakte de avond weer voor ons en iedereen. Pa Fred en zoon Geoffrey van Vugt zongen 5 blokken van Everly repertoire dat zoals steeds perfect klonk en verschillende alternatieve keuzes bevatte. Onze dank aan hen en hun geluidsman, die er steeds weer voor zorgt dat de overige programma onderdelen worden ondersteund met microfoons, pauze muziek, video geluid ...alles dat men wenst.

Onze WebMaster Bas had een erg interessante presentatie voorbereid, een nostalgische trip door de historie van onze fanclub die startte in de jaren vijftig. Je kon een speld horen vallen tijdens het vertonen van zijn computer montage op het grote video scherm. De geschiedenis van 'Our Stars' en EBI kwam heel helder over. Echte nostalgie.....ik zag bijvoorbeeld mezelf terug uit de tijd toen ik nog 62 kilo woog!? Lijk iets zwaarder geworden. Na deze presentatie toonde Bas een compilatie van typische pagina's en foto's van onze EBI WebSite. De aanwezigen konden nog een aantal malen genieten van de herhalingen van al die beelden.

Fanclub Bestuur in 1960

Terug in de tijd met afbeeldingen van de Fanclub uit een grijs verleden

Door het overige was er geen moment van stilte tijdens deze party. Bij elk 'dood' moment speelden we fragmenten van een CD met Everly covers die werden gespeeld en gezongen door andere artiesten. Voor diegenen die mensen wilden ontmoeten en wat praten hopen we dat de muziek niet te hard stond. Tijdens pauzes lieten we speciale video's zien op het grote video scherm dat Rob Blokland opnieuw had geregeld. We willen hem hierbij speciaal daarvoor bedanken. Onmisbaar geworden.

Yvonne van Rooijen presenteerde een ronde loterij en een ronde bingo met haar bekende enthousiasme en vaardigheid. Er gingen weer veel en kapitale prijzen naar verbaasde winnaars. Yvonne stelde Rob van Enter voor als haar vervanger voor volgende jaar en liet hem alvast meeproeven. Dat wordt wel een toppertje.

Yvonne & Rob

Yvonne van Rooijen en opvolger Rob van Enter vermaken het aanwezige publiek met een spannende loterij
(c) Martin Alberts

Peter van Calck arriveerde net op tijd voor een live optreden. We waren erg dankbaar om hem te kunnen begroeten. Voor zijn 'valse bingo' werd hij bestraft met het zingen van een lied en dus haalde hij zijn Steinegger Everly gitaar uit de koffer en trakteerde ons op een mooie Everly song. Jammer dat je net weer terug was naar Bonaire, Burt....en Anneke uit AustraliŽ hopen we ook eens te verwelkomen.

Rob van der Schaaf uit Melbourne mocht een behoorlijk zware Ozzie grap vertellen in plaats van het zingen van een Everly song. Ja, we zijn party gewijs behoorlijk internationaal bezig. 

Party sing-a -long

Harmony Trail speelt de ene 'Everly Classic' na de andere samen met Peter van Calck 
(hier te zien met originele Everly gitaar)
(c) Martin Alberts

We beŽindigden de avond met onze traditionele sing along, met deze keer Jaap van Neutegem van internationale alure in de hoofdrol. Rob van Enter is een multi talent net als Peter van Calck. Zij begeleidden Yvonne's zang talent met hun gitaren samen met Harmony Trail. Geef die meid maar wat vaker een biertje!  

Als speciale gasten wil ik noemen Zareenah Mamadeus die uit French Guyana kwam, Rolf van der Schaaf uit AustraliŽ, Hans-Werner Reis en zijn charmante vrouw uit Duitsland, onze oude vriend Fred Muter uit Londen en Richard Marsh en zijn lieve vrouw Norina uit England.  

Een paar bekende 'gezichten' zoals Juergen Nowak, Gerrit Vermeulen en zijn familie en de familie Banen konden er helaas deze keer niet bij zijn maar die hopen we volgend jaar weer te verwelkomen. Deze dingen moeten nu eenmaal in je agenda passen.  

Sing-a-long !

Ook Rob van Enter speelt een partijtje mee...............
(c) Martin Alberts

Tot besluit willen we het personeel van het restaurant ' 't Haantje', Jacqueline, Marijke, Jolanda en Henk bedanken, die altijd naar onze avond uitzien en er zelf erg van genieten.

Onze eigen Yvonne, Lydia, John, Marianne (erg goed om je te zien meisje)...allemaal heel erg bedankt.
Hoop dat ik niemand ben vergeten.

Volgende Party? 19 oktober, 2002.

We zien jullie dan allemaal weer ! 

 *

EBI PARTY in Holland

THE 2001 EBI PARTY

Again our organization was blessed with wonderful sunny weather. The EBI Party started late as always, this time for a good reason. Serious road blocks took care of some traffic jams. As a result we arrived an hour late and most fans after us as well. I am glad to hear several people were still able to pay a visit to the village as we suggested.

Sing-a-long

Fans sing along with Harmony Trail  
(c) Martin Alberts

We started at 16:30 and I traditionally opened with a short intro. With a leader like me you just have to start late...who cares, right? Gives people present the time to get acquainted. We do this for a reason....and otherwise we will think of one. For the entry price we charge we serve a cup of coffee, a bun and a cup of soup. It didn't take long before that usual cozy atmosphere was there. Unfortunate to hear about Peter Meijboom's illness. Peter and his friends were going to present some surprising arrangements to Everly songs but they will surely be invited for some live music for the next party. 

Martial

Our host: EBI's very own Martial Bekkers
(
c) Martin Alberts  

Singing duo 'HARMONY TRAIL' once more made the evening for us and everybody. Pa Fred and son Geoffrey van Vugt sang five blocks of Everly repertoire which again sounded perfect and included several alternative choices. Our thanks to them and their sound technician, without whom we would not have been able to accompany all events of the evening with mikes, interval music, video sound....everything.  

Our WebMaster Bas had put together a very interesting walk down memory lane about our fanclub starting in the fifties. You could hear a pin drop during this presentation on the big video screen. The history of 'Our Stars' and EBI came over very clear. Real nostalgia...saw myself when I weighed 62 kilos!? Got somewhat heavier since. After this presentation Bas showed a compilation of typical WebSite pages and photos which all present could watch several times as this whole presentation was repeated.

Fanclub Bestuur in 1960

Nostalgia was in the air as the Webmaster showed some really rare stuff from EBI's past 

For the rest there was not a moment of silence during this party. At every 'dead' moment we played fragments from a CD with Everly covers played and sung by other artists. For those who wanted to meet people and talk we hope the music was not too loud.  

During intervals we showed special videos on the big video screen that Rob Blokland again provided. We would like to thank him for the trouble he went into.  

Yvonne van Rooijen presented a round of lottery and bingo with her usual enthusiasm and skill. Some great prizes went to astounded winners. Yvonne presented Rob van Enter as her replacement for next year and showed him the ropes. Peter van Calck arrived just in time from a live gig. We were very grateful to be able to greet him. For his 'false bingo' he was penalized by having to sing a song so he took his Steinegger Everly guitar out of the case and treated us with a nice Everly song. Time you came over from Bonaire Burt....and Anneke from Australia.

Yvonne & Rob

Yvonne and Rob doing some serious lottery !
(c) Martin Alberts

Rob van der Schaaf was allowed one pretty heavy Ozzie joke in stead of singing an Everly song. Yes we are very international even party wise. We ended the evening with our traditional sing along, this time starring Jaap van Neutegem of international acclaim. Rob van Enter is a multi talent just like Peter van Calck. They also supported Yvonne's singing talents with their guitars. Give that girl a beer more often!  

Party sing-a -long

Harmony Trail rocks the evening with fellow Everly fan Peter van Calck playing an original Everly Brothers guitar !
(c) Martin Alberts

Special guests I want to mention were Zareenah Mamadeus all the way from French Guyana, Rolf van der Schaaf from Australia, Hans-Werner Reis and his charming wife from Germany, our oldfriend Fred Muter from London and Richard Marsh and his lovely wife Norina from England. Some of the standard 'faces' like Juergen Nowak, Gerrit Vermeulen and his family and the Banen family unfortunately couldn't make it but we hope to see them again next year. Well, these events have to fit in your diary. To close with we would like to thank the personnel of the restaurant ' 't Haantje', Jacqueline, Marijke, Jolanda and Henk who always look forward to this evening and enjoy it themselves very much.

Sing-a-long !

Fans join the act on the infamous sing along
(c) Martin Alberts

Our own Yvonne, Lydia, John, Marianne (so good you could make it). Thanks so very much. Hope I did not forget anybody. 

Next Party? October 19, 2002.

Till then !

BACK TO THE MAIN PAGE